TAŞINMAZ HUKUKİ DURUM İNCELEME

Taşınmaz hukuki durum inceleme işleminde takyidatlar, taşınmazların tapu kaydında bulunan ve malikin tasarruf hakkını kısıtlayan ya da taşınmazın teminat değerini etkileyebilecek olan kayıtlardır.

Tapu kütüğünde ilgili gayrimenkul tapusu üzerinde şerh, beyan, rehin veya çeşitli irtifak hakkı bulunuyorsa bazı durumlarda o mülkün kullanmasına engel olabilmektedir. Bu nedenle bir gayrimenkul satın almadan önce takyidat belgesini görmek ideal olacaktır.

Taşınmaz hukuki durum inceleme işleminde takyidat bilgileri, malik ya da tapu ilgilisi veya bu kişilerin kanuni vekilleri tarafından alınabilmektedir. Bu bilgilerin üçünü kişilere verilmesi yasaktır bu nedenle kanuni olarak tapu ile birincil ilişkisi bulunmayanlar takyidat belgesini alamazlar.

Türk Dil Kurumu’na göre “sınırlama” anlamına gelmekte olan takyidat belgesi genel olarak taşınmaz üzerindeki tüm hakların ayrıntılı dökümünün yer aldığı belge demektir. Satın alma aşamasında herhangi bir hukuki sorun yaşamamanız için sizin için taşınmazın hukuki durum incelemesini gerçekleştiriyoruz.