Yabancı Satış ve Değerleme / Ekspertiz İşlemleri

Yabancı satış ve değerleme hizmetlerimizin, yabancı uyruklu kişilerin taraf oldukları satış işlemlerinde gayrimenkul değerleme raporu zorunludur !

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 sayılı genelge ile yabancı uyruklu kişilerin alıcı veya satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerinde de ‘gayrimenkul değerleme raporu’ zorunluluğu getirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan genelgeye göre yabancı uyruklu kişilerin gerek alıcı, gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmazın piyasa değerini gösteren değerleme raporu zorunluluğu getirildi. Düzenleme 4 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

DEĞERLEME RAPORLARI 3 AY SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

Değerleme Raporu uygulaması hali hazırda vatandaşlık başvurusu için yapılan emlak alımlarında yürürlüğe girmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu şart tüm yabancıya gayrimenkul satışlarına getirildi. Genelgeye göre, hazırlanan değerleme raporları düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay geçerli olacak ve herhangi bir satış işleminde kullanılabilecek. 3 aylık süreçte taşınmazın değerine etki edecek bir değişiklik söz konusu olursa yeni değerleme raporu istenecek. Henüz inşa aşamasındaki yapılar için ise tamamlandıktan sonra elde edeceği değer üzerinden bir hesaplama yapılacak. Değerleme raporları ise SPK lisanslı uzmanlar tarafından verilmeye devam edecek.

Değerleme raporlarında TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) tarafından yayımlanan uluslararası değerleme standartları ve diğer mevzuat ile uygulama prensipleri geçerli olacaktır.

Yabancıların taşınmaz edinimindeki kanuni sınırlamalar

A. Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.
B. Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Bahse konu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Yabancı Uyruklu Kişilerin Taraf Oldukları Satış İşlemleri Raporu hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için