Turistik Tesis Değerlemesi (Otel, Motel, Tatil Köyü, Hostel, Apart vb.)

Turistik tesis değerlemesi işlemlerinde, konaklama tesisi türlerinden her biri farklı bir müşteri kitlesini hedeflediğinden, mülk talebine ilişkin değerlendirmeler farklılık arz edebilir.

Örneğin; havaalanı otelleri kısa süreli konaklayanları, butik oteller hem turist hem de iş adamlarını çekebilir.

Bu çerçevede, konaklama tesisi değerlemelerinde yapılacak piyasa analizlerinde bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: (TDUB)

  • Büyüklük
  • Oda/fiyat yapısı
  • Genel dekor ve fiziksel görünüş
  • Yönetim kalitesi
  • Bir zincire bağlılık
  • Piyasa yöresinin niteliği
  • Sunulan tesisler ve konfor unsurlar
  • Oda başına gelir.

Değerlemede genellikle, Gelir Kapitalizasyonu Metodu ve Emsal Karşılaştırma Metodu kullanılır.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Gelir Kapitalizasyonu Yöntemi

Gelir Kapitalizasyonu Metodu, bir gayrimenkulün değeri gelecekte sağlayacağı net gelirlerin belirli bir iskonto faktörüyle bugünkü değerleme indirgemesi yöntemidir.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Turistik Tesis ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için;