Ticari Bina Değerlemesi (Plaza, İş Merkezi, İşhanı, Oto Showroom vb.)

Değer, gelecekte oluşacak faydaların beklentisi ile yaratılmaktadır. Bu anlamda, gayrimenkulün değerini belirleyen en önemli faktör; yatırımcıların söz konusu gayrimenkulün risk-getiri özellikleri ile ilgili algıları ve beklentileridir. Başka bir deyişle, yatırımcı gayrimenkulün gelecekte üreteceği nakit akışı ve nakit akışının risk seviyesini göz önüne alarak değeri belirleyecektir. Bu beklentiler gayrimenkulün türüne göre değişiklik arz edecektir. Örneğin, ticari bir gayrimenkulün değeri gelecekte getireceği gelirlerle ölçülürken, konut değeri konforla ve alınan keyifle ölçülür. (SPK-SPL)

Ticari bina değer tespitinde güncel piyasa koşulları dikkate alınmak durumundadır. Öncelikle binanın kat, konum ve alan tespiti yapılır. Daha sonra ilgili belediyede ruhsat-iskan ve imar durumları araştırılır. Ticari açıdan bölgede detaylı bir piyasa araştırması yapılır. Binanın bulunduğu arsanın değeri elde edildikten sonra yapı birim m2 fiyatı ile tespit edilen alanın çarpılması sonucunda ulaşılan tutar ile arsa değeri toplanır ve doğru değere ulaşılır.

Söz konusu gayrimenkullerin değerlemesinde genellikle Maliyet Yöntemi Metodu ve Emsal Karşılaştırma Metodu kullanılır.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Maliyet Yöntemi

Bu yaklaşım, piyasada alım satımı nadir olan özel amaçlı genel olarak fabrika, otel, tatil köyleri, tarım ve hayvancılık tesisi, fabrika, iş hanı vb. kira geliri bilinmeyen gayrimenkuller için kullanılmaktadır. Söz konusu yöntemde, muhtemel bir alıcının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Ticari Bina ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için