Tarla Değerlemesi (Tarla, Bağ, Bahçe Değerlemesi) Ekspertiz

Arazileri genel olarak tarım arazileri ve arsalar olarak iki guruba ayırabiliriz. Tarım arazileri üzerinde kuru ve sulu tarım yapılan arazilerdir ve üzerilerine ruhsatlı binalar yapılamaz.

Tarla sınırları belirli ve tarıma elverişli olan toprak parçası olarak tanımlanabilir ve bazı durumlarda bağ, bahçe, tarla, zeytinlik, meyvelik olarak isimlendirilebilir.

Ancak tarlalar zamanla imar alanları içinde kalabilir ve yapılaşma şartlarına haiz olabilirler. Bu durumda “arsa” vasfı kazanabilirler.

Değerleme İşlemi Esnasında;

Parselin yola veya kadastral yola cepheli olup olmadığı, şekli, topoğrafik yapısı (düz, az eğimli veya eğimli bir yapıda olması), sulanabilirliği (sulu veya kuru tarım yapılması),üzerinde ekili ürün bulunup bulunmadığı tespit edilir ve emsal karşılaştırma yöntemi kullanılarak taşınmazın gerçek değerine ulaşılır.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir. SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Tarla, Bağ vb. ekspertiz (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için;