Tarım ve Hayvancılık Tesisi Değerleme (Tavuk Çiftliği, Besihane vb.)

Türkiye’de tarım ve hayvancılık önemli sektörlerdendir. Hayvancılık ülke ekonomisine katkıları yanında, nüfusun yiyecek ve içecek ihtiyacını da karşılamaktadır. Bu nedenle hayvancılık alanındaki araştırmaların devam ettirilmesi zorunludur. Hayvancılık alanında dikkate alınması gereken konulardan en önemlisi de değerleme konusudur. Günümüzde çeşitli amaçlarla bazı hayvanların ve ürünlerinin değeri belirlenmektedir.

Tarım ve hayvancılık değerlemesi işlemin ilk önce taşınmazın ilgili belediyede imar durumu incelemesi yapılır. Eğer var ise parsel üzerinde yer alan yapıların kadastro paftalarında işli olup olmadığı incelenir. Yine ilgili belediyede herhangi bir proje veya ruhsatı bulunup bulunmadığına dair gerekli incelemeler yapıldıktan sonra emsal karşılaştırma yöntemi ve parsel üzerinde yer alan yapılar için maliyet yöntemi kullanılarak rapor tanzim edilir.

Tarım ve Hayvancılık Tesisi değerlemesinde genellikle emsal karşılaştırma yöntemi ve maliyet yöntemi kullanılır.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Maliyet Yöntemi

Bu yaklaşım, piyasada alım satımı nadir olan özel amaçlı genel olarak fabrika, otel, tatil köyleri, tarım ve hayvancılık tesisi, fabrika, iş hanı vb. kira geliri bilinmeyen gayrimenkuller için kullanılmaktadır. Söz konusu yöntemde, muhtemel bir alıcının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Tarım ve Hayvancılık Tesisi ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için;