Spor Tesisi Değerleme (Halı Saha, Sosyal Tesis vb.)

Ülkemizde spor yapma bilinci her geçen gün daha da artmakta olup bunu her yıl açılan spor tesislerinden, stadyumlardan vb. tesislerden rahatça anlayabiliriz. Spor tesisi değerleme işlemlerinde konu olan gayrimenkullerin değeri araştırılırken genellikle aşağıdaki yöntemler kullanılır.

  • Benzer veya ilgili tesislere ait pazar verilerinin aranması.
  • İlgili özel alanda mevcut veya önceki kullanıcı ve diğer işletmecilerle görüşülmesi.
  • İlgili ürün üzerinde uzman olan veya piyasanın o kesimde deneyimi olan emlak danışmanları ve değerleme uzmanlarıyla görüşülmesi.
  • Projenin mimar ve mühendisleriyle görüşülmesi.
  • Bina planlarının bir keşif, metraj uzmanı veya ürün türünde deneyimi olan mimarlar/mühendisler ile gözden geçirilmesi.

Söz konusu gayrimenkullerin değerlemesinde genellikle;

Maliyet Yöntemi Metodu ve Emsal Karşılaştırma Metodu kullanılır.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Maliyet Yöntemi

Bu yaklaşım, piyasada alım satımı nadir olan özel amaçlı genel olarak fabrika, otel, tatil köyleri, tarım ve hayvancılık tesisi, fabrika, iş hanı vb. kira geliri bilinmeyen gayrimenkuller için kullanılmaktadır. Söz konusu yöntemde, muhtemel bir alıcının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Spor Tesisi ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için;