Sağlık Tesisi Değerleme (Hastane, Tıp Merkezi, Tanı Merkezi, Poliklinik vb.)

Sağlık tesisleri: Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğum evi, dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya tüzel kişilere veya kamuya ait tesislerdir. (SPK-SPL)

Hastanede gelirlerinde çoğu zaman belirsizlik olması sebebiyle Gelir Yöntemi pek kullanılmaz. Arzu edilmesi durumunda tesis içerisinde yer alan makine ve ekipman değerleme hizmeti de lisanslı uzmanlarımız tarafından sağlanmaktadır. Yine konu tesis markasıyla birlikte devredilecek ise marka değerleme hizmeti de firmamız tarafından yapılabilmektedir.

Söz konusu gayrimenkullerin değerlemesinde genellikle

Maliyet Yöntemi Metodu ve Emsal Karşılaştırma Metodu kullanılır.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Maliyet Yöntemi

Bu yaklaşım, piyasada alım satımı nadir olan özel amaçlı genel olarak fabrika, otel, tatil köyleri, tarım ve hayvancılık tesisi, fabrika, iş hanı vb. kira geliri bilinmeyen gayrimenkuller için kullanılmaktadır. Söz konusu yöntemde, muhtemel bir alıcının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Sağlık Tesisi ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için