Menkul Değerleme – Makine, Gemi vb. Ekspertiz

Makine Değerlemesi: Ekspertiz konusu ekipmanların markası, yaşı, modeli, adet, yıpranmaları, kalitesi, kapasitesi, fatura kayıtları, teknolojik durumu ve ikincil el satış kabiliyetleri birleştirilip karşılaştırılarak piyasa değerleri tespit edilmektedir. Menkul değerleme işlemlerinde makine değerleme süreci, makine, ekipmanlar, taşıt aracı, elektronik cihaz, ofis ve demirbaş diğer taşınmazlardan ayrı olarak değerlendirilmektedir. Konu yapıların çok kısa sürede yıpranabilmesi sebebiyle değerlemede özellikle bu durum dikkate alınmalıdır.

Makine değerlemede işleminde genellikle emsal karşılaştırma yöntemi, maliyet yöntemi, piyasa değeri yöntemi kullanılmaktadır.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Makine ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için;