Küçük Sanayi Tesisi Değerleme ( Oto Tamirhane, Tekstil Atölyeleri, İmalathaneler vb. )

Küçük Sanayi Tesisi vasıflı gayrimenkullerin satışında ve kiralanmasında en önemli faktör değerdir. Küçük Sanayi Tesislerini diğer niteliklerdeki taşınmazlardan ayrı kılan nokta satış süresinin uzun zaman almasıdır. Buradaki söz konusu durum satıcının en yüksek fiyattan satışı sağlamak istemesi, yatırımcının ise en uygun fiyattan almak istemesidir. Buradaki çıkmaz durumun en iyi ve en sağlıklı şekilde her iki tarafı da memnun edebilmesi için değerleme raporu gerçeği gün yüzüne çıkmaktadır.

Küçük Sanayi Tesisi değerleme işleminde, değerlemesi yapılan taşınmazın projesi ile uygunluğu, ruhsat ve iskan belgeleri, bulunduğu parselin imar durumu, varsa kiracı bedeli, herhangi bir hukuki sorunun olup olmadığı kontrol edilir ve elde edilen belgeler ile emsal karşılaştırma yöntemine göre konutun güncel değeri belirlenir.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Sonuç olarak Küçük Sanayi Tesisi vasıflı taşınmazların değerlemesinde amaç doğru yatırım, doğru ticari getiri, doğru bilgidir.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Küçük Sanayi Tesisi ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için