Konut Değerleme ( Apartman Dairesi, Villa, Gecekondu, Müstakil Ev vb. )

Konutlarda değerleme yapılması oldukça önemlidir. Konut değerleme işlemi sırasında değerleme konusu taşınmazın konumunu doğru tespit etmek en önemli kriterdir. Konut değerleme işleminde, değerlemesi yapılan taşınmazın projesi ile uygunluğu, ruhsat ve iskan belgeleri, bulunduğu parselin imar durumu, herhangi bir hukuki sorunun olup olmadığı kontrol edilir ve elde edilen belgeler ile emsal karşılaştırma yöntemine göre konutun güncel değeri belirlenir.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Mimari projesi ve ruhsatı bulunmayan, halihazırda konut olarak kullanılan taşınmazların değerlemesinde kadastro paftasında yapının işli olup olmadığı ve imar durumu tespiti yapılarak değer belirlenir.
SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan konut ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için;