İşyeri Değerleme (Mağazalar, Esnaf İşyerleri, Perakende Alışveriş Yerleri vb.)

İşyeri ( Dükkan ) vasıflı gayrimenkullerin satışında ve kiralanmasında en önemli faktör değerdir. Dükkanları diğer niteliklerdeki taşınmazlardan ayrı kılan nokta satış süresinin uzun zaman almasıdır. Buradaki söz konusu durum satıcının en yüksek fiyattan satışı sağlamak istemesi, yatırımcının ise en uygun fiyattan almak istemesidir. Buradaki çıkmaz durumun en iyi ve en sağlıklı şekilde her iki tarafı da memnun edebilmesi için değerleme raporu gerçeği gün yüzüne çıkmaktadır.

İşyeri ( Dükkan) değerleme işleminde, değerlemesi yapılan taşınmazın projesi ile uygunluğu, ruhsat ve iskan belgeleri, bulunduğu parselin imar durumu, varsa kiracı bedeli, herhangi bir hukuki sorunun olup olmadığı kontrol edilir ve elde edilen belgeler ile emsal karşılaştırma yöntemine göre konutun güncel değeri belirlenir.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Sonuç olarak İşyeri ( Dükkan ) vasıflı taşınmazların değerlemesinde amaç doğru yatırım, doğru ticari getiri, doğru bilgidir.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan İşyeri – Dükkan ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için;