Fabrika Değerlemesi  ( Her türlü Fabrika, Ağır Sanayi Tesisi )

Fabrika yapılarının değerlemesi sırasında birden çok yöntem olsa da en sık kullanılan ve en doğru sonuca ulaşan yöntem maliyet yöntemidir. Maliyet yönteminin yanı sıra  genellikle çok büyük tesislerde sadece maliyet yöntemi kullanılmamakta olup ek olarak pazar yaklaşımı yöntemi, bina çıkartma yöntemi, gelir indirgeme yöntemi kullanılmaktadır.

Değerleme konusu olan sanayi tesisinin büyüklüğü, konumu, organize sanayi bölgesi veya sanayi bölgesi içerisinde olup olmadığı, çevresinde başka sanayi tesislerinin olup olmadığı, ulaşım durumu, liman, havaalanı, serbest bölgelere yakınlığı gibi unsurların tamamı incelendikten sonra taşınmazın alanı, üretim konusu, yasal izin belgeleri dikkate alınarak tesisin gerçek değerine ulaşılır.

Maliyet yönteminde ilk önce konu taşınmazın arsa değeri belirlendikten sonra parsel üzerinde yer alan yapının değeri tespit edilir. Söz konusu yapı değeri tespit edilirken ilgili bakanlık tarafından her yıl belirlenen yapı birim maliyeti indirgenerek toplam yapı alanı ile çarpılır. Son olarak arsa değeri ve yapı değeri toplanarak tesisin değerine ulaşılır. Kat irtifakına esas olarak inşa edilmiş tesislerde ise emsal karşılaştırma yönteminden faydalanılır.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Maliyet Yöntemi

Bu yaklaşım, piyasada alım satımı nadir olan özel amaçlı genel olarak fabrika, otel, tatil köyleri, tarım ve hayvancılık tesisi, fabrika, iş hanı vb. kira geliri bilinmeyen gayrimenkuller için kullanılmaktadır. Söz konusu yöntemde, muhtemel bir alıcının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Fabrika ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için