Eğlence Tesisi Değerlemesi 

Eğlence tesisi ekspertizi yapmak için ilgili gayrimenkuller arasında sinema, tiyatro, gazino, lunapark, lokanta, kafe vb. sayılabilir ve gayrimenkul değerlemesi yapılır. Eğlence Tesisi Değerlemesi gayrimenkullerinin değeri araştırılırken genellikle aşağıdaki yöntemler kullanılır.

  • Benzer ürün kategorisindeki mülklere ilişkin değerleme literatürünün gözden geçirilmesi
  • Benzer veya ilgili tesislere ait pazar verilerinin aranması
  • İlgili özel alanda mevcut veya önceki kullanıcı ve diğer işletmecilerle görüşülmesi
  • İlgili ürün üzerinde uzman olan veya piyasanın o kesimde deneyimi olan emlak danışmanları ve değerleme uzmanlarıyla görüşülmesi
  • Projenin mimar ve mühendisleriyle görüşülmesi
  • Bina planlarının bir keşif, metraj uzmanı veya ürün türünde deneyimi olan mimarlar/mühendisler ile gözden geçirilmesi. (SPK-SPL)

Söz konusu gayrimenkullerin değerlemesinde genellikle;

Maliyet Yöntemi Metodu ve Emsal Karşılaştırma Metodu kullanılır.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Maliyet Yöntemi

Bu yaklaşım, piyasada alım satımı nadir olan özel amaçlı genel olarak fabrika, otel, tatil köyleri, tarım ve hayvancılık tesisi, fabrika, iş hanı vb. kira geliri bilinmeyen gayrimenkuller için kullanılmaktadır. Söz konusu yöntemde, muhtemel bir alıcının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Eğlence Tesisi ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için