Depo Değerlemesi (Soğuk Hava Deposu, Antrepo, Lojistik Depo vb.)

Depo vasıflı gayrimenkullerin satışında ve kiralanmasında en önemli faktör değerdir. Depoları diğer niteliklerdeki taşınmazlardan ayrı kılan nokta satış süresinin uzun zaman almasıdır. Buradaki söz konusu durum satıcının en yüksek fiyattan satışı sağlamak istemesi, yatırımcının ise en uygun fiyattan almak istemesidir. Buradaki çıkmaz durumun en iyi ve en sağlıklı şekilde her iki tarafı da memnun edebilmesi için değerleme raporu gerçeği gün yüzüne çıkmaktadır. Depo değerlemesi işlemlerinde, değerlemesi yapılan taşınmazın projesi ile uygunluğu, ruhsat ve iskan belgeleri, bulunduğu parselin imar durumu, varsa kiracı bedeli, herhangi bir hukuki sorunun olup olmadığı kontrol edilir. Elde edilen belgeler ile emsal karşılaştırma yöntemine göre konutun güncel değeri belirlenir.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Sonuç olarak İşyeri -Depo vasıflı taşınmazların değerlemesinde amaç doğru yatırım, doğru ticari getiri, doğru bilgidir.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Depo ekspertizi (işyeri değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için;