Büro Ofis Değerlemesi (Ofisler, Daire Tipi İşyerleri vb.)

Büro ofis değerlemesi işlemlerinde bir değerleme uzmanı, verilen bir dönem içinde belirli bir bölge veya bina kümesindeki mevcut veya ilave ofis yerlerine olan talebi tahmin edebilmek için, bütünleşik piyasa yöresinde arz ve talep arasındaki ilişkiyi ve bölgedeki mevcut ve gelecekteki talebin gerçek ve potansiyel payını inceler. Zira, değerleme konusu ofisin dengeli bir doluluğa erişeceği zaman ancak bu yolla tahmin edilebilir.

Ofis değerlemelerinde yapılacak piyasa analizlerinde bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

– Bölgede ofis alanını kullanacak iş sahipleri, cari ve gelecekteki personel gereksinimi

– Bir ofis çalışanının ihtiyacı olan ofis alanı, işin türüne, ofis çalışanının pozisyonuna, ofisin merkezi bir yerde mi yoksa bir banliyöde mi yer aldığına bağlı olarak değişir.

– Araştırılan sınıftaki ofis binası için boşluk oranları

– Aktif ya da daralan bir piyasadaki spesifik sınıftaki binalar için yükselen veya azalan talep

– Binanın cazibesi, inşaat, yönetim ve kiracı kalitesi, destek tesislerinin (restoranlar, eğlence merkezleri)(SPK-SPL)

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan Büro Ofis Ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için;