AVM Değerlemesi – Alışveriş Merkezi Ekspertizi

Ülkemizde perakende piyasası geleneksel perakende ve organize perakende piyasalarından oluşmaktadır. Organize perakende piyasasının en önemli oyuncuları AVM’lerdir. AVM Değerlemesi yani alışveriş merkezi ekspertizi de bu anlamda büyük önem taşımaktadır.

Son dönemde AVM yatırımlarında yaşanan büyük artış, geleneksel perakendenin içinde bulunduğu rekabet çıkmazı, tüketici davranışlarındaki değişim ve alışveriş alışkanlıklarını kökünden sarsan teknolojik gelişmelere bağlı olarak organize perakende sektörü perakende piyasasında giderek daha fazla büyümektedir.

Günümüzde değişen yaşam koşullarıyla birlikte, AVM’ler yalnızca ihtiyaçların karşılandığı mekânlar olmaktan çıkıp, bütün ailenin vakit geçirdiği, eğlence alanlarının da aktif olarak kullanıldığı merkezler hâline gelmiştir. Farklılaşma çabası içinde olan geliştiricilerin de sinema, gösteri merkezi gibi kullanımlara yer verdiği AVM’ler, yıl boyunca farklı aktivitelerle canlı tutulmaktadır. Değerlemede genellikle Gelir Kapitalizasyonu Metodu ve Emsal Karşılaştırma Metodu kullanılır.

AVM değerlemelerinde yapılacak piyasa analizlerinde bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

  • Sosyo-ekonomik yapı (Ör. Kişi başına veya hane başına gelir)
  • Hane gelirinin perakende alışverişe harcanan yüzdesi ve bu yüzdenin çeşitli perakende kategorilerine dağılımı
  • Ticari bölgede satış retansiyonu oranı
  • Yakın çevresel etkenler (Ör. bölgedeki perakende boşluk oranları)
  • Rekabet ortamı
  • Piyasa çekiciliği, görünebilirlik (imaj)
  • Kiracı itibarı (SPK-SPL) 

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Gelir Kapitalizasyonu Yöntemi

Gelir Kapitalizasyonu Metodu, bir gayrimenkulün değeri gelecekte sağlayacağı net gelirlerin belirli bir iskonto faktörüyle bugünkü değerleme indirgemesi yöntemidir.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan AVM ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için