Arsa Değerlemesi (Ekspertizi)

Üzerine bina yapılabilen, parsellenmiş, belediye sınırları içinde bulunan toprak parçalarına arsa denir. Arsalar yapı yapmaya müsait ve parsellenmiş arazilerdir. Arsa değerlemesi işleminde ilk önce taşınmazın imar durumu incelemesi yapılır. Daha sonra parselin terkleri, yapılaşma şartları, imar bilgisi, planın geçerliliği,kentsel dönüşüm alanında kalıp kalmadığı sorgulanır.

Arsa değerlemesinde genellikle emsal karşılaştırma yöntemi ve proje geliştirme yöntemi kullanılır.

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Emsal karşılaştırma yönteminde gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları için uygun emsal karşılaştırma kriterleri kullanılarak gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir.

Proje Geliştirme Yöntemi

Değerlemenin yapıldığı alanda kıyaslama yapılabilecek başka bir arsa ve arazi yok ise; arsa üzerinde yapılabilecek değerler hesaba katılarak değerleme yapılır.

SPK Lisanlı eksperlerimiz tarafından sağlanan arsa ekspertizi (değerleme) hizmetlerinden hızlı, tarafsız, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yararlanmak için;