Gayrimenkul değerleme raporu nedir?

Gayrimenkul değerleme raporu, gayrimenkulün yasal ile mevcut durumu, çevresel özellikleri, projesi ile uyumluluğu, çevre emsallerine göre durumu, konumu, alansal büyüklüğü vb. bilgilerin araştırılması sonucu uzmanlarca düzenlenen ve gayrimenkulün güncel piyasa değeri ile aylık tahmini kira bedelini göstermek üzere hazırlanan rapordur.

Gayrimenkul Değerleme Raporu Hazırlanırken Uzmanlarımızca Dikkate Alınan Hususlar

 • Konumu ve Çevresel Özellikleri
 • Bölgenin Gelişimine İlişkin Analiz
 • Bölgedeki Yapılaşma Durumu
 • Bölgedeki Gayrimenkullere Olan Arz/Talep
 • Bölgede, Gayrimenkul ile Aynı Nitelikteki Gayrimenkullere Olan Arz/Talep
 • Elden Çıkarılabilme Süresi
 • Ruhsat, Mimari Proje ve Yasal İzinlerin İncelenmesi
 • Mevcut-Yasal Durum Karşılaştırması ve Varsa Aykırı İmalatlar
 • Yapıların Müştemilatı, Çevre Düzenlemeleri, Özellikleri
 • Yapıların İnşai Özellikleri (Tadilat İhtiyacı, Eksik İmalatlar vb)
 • Gayrimenkulün Değerine Etki Eden Olumlu ve Olumsuz Faktörler
 • İmar Durumu (Bölgenin ve Münhasıran Gayrimenkulün İmar Planındaki Durumu ve Yakın Gelecekteki Olası Durumu)
 • Tapu kayıt bilgileri incelemesi esnasında taşınmaza ait herhangi bir kısıtlayıcı durumun bulunup bulunmadığı
 • Arsa vasıflı taşınmazların inşaat hakkıyla ilgili hususlar
 • Farklı değerleme metotlarının ve analizi sonuçlarının uyumlaştırılması ve bu amaçla izlenen yöntemin ve nedenlerinin açıklaması
 • Değerlemede esas alınan benzer satış örneklerinin tanım ve satış bedelleri ile bunların seçilmesinin nedenleri

Gayrimenkul Değerleme Raporlarının Kullanıldığı Alanlar

 • Pazar araştırması ve analizi
 • Üst hakkı değeri tespiti
 • Bayilik veren kurumların teminat işlemlerinde,
 • Firmaların şube yeri/temsilcilik açma isteği doğrultusunda fizibilite çalışması ve kira değeri tespiti işlemlerinde
 • Firmaların aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin değerleme işlemlerinde
 • Şirketlerin birleşme ve ayrılma durumlarında mevcut gayrimenkullerin değer tespitinde
 • Makine ve teçhizat
 • Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında şerefiyelendirme ve değer tespiti
 • Geçmişe dönük gayrimenkullerin değer tespiti,
 • Kira kontratlarının yenilenmesi işlemlerinde
 • Sigorta ve vergi işlemlerinde teminat amacıyla
 • Gayrimenkulün el değiştirmesine yönelik (alım-satım, takas) işlemlerde
 • Gayrimenkule bağılı hak ve faydaların tespitinde
 • Hukuki işlemlerde (mal paylaşımı, boşanma)
 • Gayrimenkullerin en iyi ve en verimli kullanım analizi sonucunda proje geliştirmesi